Stock Music track: Itulak Natin Ang Umaga

An acoustic focused pop ballad about a night to remember and letting go of inhibitions. The vocals are sung in the Tagalog language, giving it a charming and exotic feel.

Shockwave-Sound.com T24614 39.95 39.95

Track details

Track ID number: 24614
Genres: Vocal Ballads
Moods/Emotions: Melancholic / Nostalgic / Wistful -- Floating / Ethereal / Dreamy -- Loving / Romantic / Tender -- Reflective / Thoughtful / Introspective
Suggested Production Types: Love Story / Romance -- Religious / Faith / Spiritual -- TV Commercial - Reflection / Thoughtful
Prominent Instruments: Guitar (Acoustic) -- Vocals (Male) / Singing with Lyrics
Tempo feel: Slow
Tempo Beats Per Minute: 67
Artist: Erik Vargas
Composer: Erik Vargas (BMI - CAE#: 810717757)
Publisher: Erik Ray C Vargas
SRCO (Sound Recording Copyright Owner): Self-published
PRO / Non-PRO Track? PRO (What's this?)
WAV file bit depth: HD / 24-Bit (What's this?)
Stem files available for this track: No
Lyrics: Nung kelan pa akong natutong magmahal
Ngayon ka pa napuno saking pangungulit
Sabi nila wag kang umasa sa wala
Hayaan lang at kusang may dumarating

Ooh lumapit ka, at yakapin mo akong mahigpit
Ilang ulit na natin tong pinagusapan
Handa ko nang tuparin, palapit na ang dilim

Kayat mahal, wag kang magalala
Paniwalaan mo
Yang puso mong nasubukan na ng panahon
Di ako nagkakamali
At sandali na lang
Mukhang babagsak ang ulan ngayong gabi
Hahayaan ko bang tayoy magdusa
Ipunin ang mga tala
Sabay itulak natin ang umaga

Nahihirapan ka bang makatulog tuwing gabi
Napupuno ang isip sa mga pinagsisihan
Ang puso mo ngayoy napahigpit
Itapon mo na ang mga mapait na nakaraan

Oooh umibig ka, Samahan mo ako sa langit
Sabi nila wag kang umasa sa wala, Di ba nila naririnig
Mga tibok na kay sabik

Kayat mahal, wag kang magalala
Paniwalaan mo
Yang puso mong nasubukan na ng panahon
Di ako nagkakamali
At sandali na lang
Mukhang babagsak ang ulan ngayong gabi
Hahayaan ko bang tayoy magdusa
Ipunin ang mga tala
Sabay itulak natin ang umaga

Kayat mahal, wag kang magalala
Paniwalaan mo
Yang puso mong nasubukan na ng panahon
Di ako nagkakamali
At sandali na lang
Mukhang babagsak ang ulan ngayong gabi
Hahayaan ko bang tayoy magdusa
Ipunin ang mga tala
Sabay itulak natin ang umaga
Album containing this track: (None)
About the Artist
Erik Vargas Erik Vargas

Singer/Songwriter & Media Composer/Producer based in Southern California. LA County High School For The Arts Alumni. I'm a blues & Jazz guitarist with 25 years of experience in the music biz. Released 5 vocal albums & an active composer for film/TV with placements on NBC, CBS, Fox Sports, A&E, VH1, MTV, Discovery, Animal Planet, BTN, HGTV, TLC, and in video games such as PS4 VR.  My focus is on guitar-oriented genres such as  Blues, Rock, and Jazz, but have also written  POP, EDM, Hiphop, Cinematic, Jazz, World, Classical, Orchestral, Reggae, and lately Singer/Songwriter vocal music.